Kinh Beer

Chuyên sản xuất bia tươi tại Phú Quốc, với phương châm “thêm hương vị, thêm hạnh phúc” chúng tôi đã và đang  xây dựng được niềm tin người tiêu dùng tại Phú Quốc.

Get social:

Image Alt
Brewery Menu

Craft Beer

a

Malt

a

Hops

Yeast

Water

Dark Beer

  • ALCOHOL: 5%
  • COLOUR: DARK

Golden Beer

  • ALCOHOL: 5%
  • COLOUR: STRAW

KEG BIA INOX 20 LIT

more flavors, more happiness

KINH BEER PHÚ QUỐC